Hos Juridik Sarah Mingert, får du hjälp med bland annat ekonomisk familjerätt, arvsrätt, generationsskifte av företag och fastigheter, fastighetsrätt, samäganderätt, hyresrätt, lantmäterifrågor, viss bolagsrätt såsom att upprätta aktieägaravtal och skatterätt samt avtalsrätt och tvistemål.

Med kunnighet, omtanke, lyhördhet och personlighet gör vi vårt yttersta för att på bästa sätt hjälpa just dig med dina problem och frågor. 

Vid behov samarbetar vi också med andra jurister, ekonomer, mäklare, företagsmäklare och banker med specialistkompetens för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Familj ►