Juridik Sarah Mingert AB

Vi skapar juridisk trygghet för dig, din familj & ditt företag!

Sarah mingert

Sarah Mingert äger och driver Juridik Sarah Mingert AB  och tog sin juristexamen, Jur.kand. år 2006 från Stockholms universitet. Sarah har lång praktisk juridisk erfarenhet men även ledarerfarenhet från Ove Johnsons advokatbyrå, Skatteverket, LRF Konsult Juridiska byrån, Nordea Private Banking och Familjens Jurist.

Sarah är specialist inom familjerätt och förmögenhetsrätt. Sarah arbetar främst inom dessa juridiska områden men även till stor del med generationsskifte och ägarskifte av företag och fastigheter, vilket omfattar flera rättsområden, familjerätt, arvsrätt, förmögenhetsrätt, fastighetsrätt, samäganderätt, avtalsrätt och tvistemål. 

Sarah arbetar också med svensk och internationell privaträtt, avtalsrätt, tvistemål,  förvaltningsrätt, konsumenträtt, bolagsrätt och skatterätt.

Sarah har sina rötter i Skåne men har sedan närmre 25 år bott i Stockholm, på Gotland, Visby, och nu i Huddinge. Sarah tillbringar också mycket tid på sin fastighet i Katrineholm. Sarah reser gärna till andra orter för att träffa dig som kund. 

sarah@mingert.se 

070-234 77 70

Julia bååth

Julia Bååth har avlagt sin juristexamen vid Örebro universitet. Julia har erfarenhet från bl.a. advokatbyrå och som bolagsjurist. Julia arbetar med byråns samtliga områden samt arbetsrätt. 

Julia arbetar med all ekonomisk familjerätt såsom upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter, gåvobrev och testamente. 

Julia bistår dig också om du behöver hjälp med frågor kring vårdnad, boende, umgänge och underhållsfrågor, äktenskapsskillnad, bodelning och övriga äktenskapsrättsliga frågor. Tvister och frågor gällande arvsrätt, förskott på arv, förstärkt laglottsskydd, bouppteckningar och arvskiften kan Julia också hjälpa till med. 

Julia kommer från Södermanland, Julita men bor i Katrineholm sedan länge. Julia reser gärna till andra orter för att träffa dig som kund. 

julia@mingert.se 

076-025 64 87

IMG_9871