Sarah mingert

Jag som, äger och driver juristbyrån heter Sarah Mingert och tog min Jur.kand. examen år 2006 från Stockholms universitet. Sedan dess har jag arbetat med juridik både på myndighet och inom det privata näringslivet. Jag har lång praktisk juridisk erfarenhet men även ledarerfarenhet från  advokatbyrå, Skatteverket, LRF Konsult Juridiska byrån, Nordea Private Banking och Familjens Jurist.

Numera arbetar jag framförallt med generationsskifte och ägarskifte av företag och fastigheter, ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, upprättande av testamente, samboavtal m.m., arvsrätt såsom bouppteckningar, arvskiften, boutredningsmannauppdrag, dödsboförvaltning och tvister kring ex. förskott på arv eller förstärkt laglottsskydd, fastighetsrätt såsom köpa, sälja, gåva fastighet ombilda fastighet, hyresavtal m.m., samäganderätt och samäganderättstvister, avtalsrätt och tvistemål av olika slag.

Då jag började som jurist var det främst inom familjerätt, internationell privaträtt, svensk och internationell arvsrätt, förvaltningsrätt och skatterätt. Jag har fortfarande kunskap inom dessa områden och uppdaterar mig kontinuerligt. 

Julia bååth

Julia Bååth har avlagt sin juristexamen vid Örebro universitet. Julia arbetar med byråns samtliga områden samt arbetsrätt. 

Julia bistår dig om du behöver hjälp med frågor kring boende, umgänge och vårdnadsfrågor, äktenskapsskillnad, bodelning och övriga äktenskapsrättsliga frågor.  Tvsiter och frågor gällande arvsrätt, förskott på arv, förstärkt laglottsskydd, bouppteckningar och arvskiften kan Julia också hjälpa till med. Julia arbetar också med all ekonomisk familjerätt såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord och samboavtal samt gåvor och framtidsfullmakter. 

julia@mingert.se 

076-025 64 87