Företaget

Starta, Äga, Driva, Ägarskifte/Generationsskifte

IMG_9943

Generationsskifte / Överlåta /Ägarskifte

Ägarskifte

Är det dags för nya ägare att ta över företaget?

Generationsskiften och ägarskiften är verkligen något som ligger oss varmt om hjärtat. Ofta innebär generationsskiftet en lång process för både nuvarande ägare och blivande ägare.

Processen handlar om en mängd olika frågeställningar som ofta påbörjas långt innan juristen kommer in i bilden. Det kan handla om allt från förväntningar, krav, relationer, livspussel och utbildning till juridik, ekonomi och möjligheter till lån.

Det finns en mängd olika orsaker till ett ägarskifte, det kan ex. vara en ny generation som ska ta över, du har tröttnat, du vill skapa en förändring, du vill sälja till utomstående eller anställda för att kunna göra annat i livet eller få in en ny delägare för ett framtida ägarskifte m.m.

Oberoende av orsak behöver du som överlåtare ha koll på många juridiska bitar innan du tar steget att överlåta en andel eller hela företaget till en eller flera personer. Du behöver planera så att din skattesituation vid en överlåtelse blir så optimal som möjligt. En ägare av ett fåmans-AB har med planering och framförhållning goda möjligheter att optimera sin skattesituation. 

AVSIKTSFÖRKLARING / LETTER OF INTENT 

Ibland tar det lite tid innan ett avtal, en överlåtelse, en ny partner är på plats men planerna och intentionerna finns där. Då kan det vara bara att upprätta ett intentionsavtal en så kallad avsiktsförklaring eller Letter of Intent för att samtliga parter ska känna sig trygga med att ta nästa steg mot ett slutmål.

Starta företag

Bolagsordning 

Bolagsordningen gäller mot tredje man i motsats till ett aktieägaravtal som enbart gäller mellan avtalsparterna.

Även för en ensamföretagare kan det vara av stor betydelse att det finns ett välformulerat hembud vid ett plötsligt dödsfall eller vid en bodelning. 

Bolagsordningen behöver matchas med ex. hembud och förköpsklausul i aktieägaravtal. Bolagsordningen ska vara uppdaterad och informera tredje part om vilken verksamhet du driver.  

Äga företag

 AKTIEÄGARAVTAL 

Precis som vid andra samarbeten är det viktigt med gemensamma grundregler för verksamhetens fortlevnad.

Vad händer om en ägare bli sjuk, går bort eller skiljer sig? Vilket värde ska aktierna i bolaget värderas till om en part inte längre kan eller vill arbeta i bolaget? Många frågor och svar kan regleras i ett avtal mellan aktieägarna. Som alltid blir avtal mest rättvisande om de upprättas då samarbetet mellan parterna fungerar bra.

Det kan också vara bra att veta att ett aktieägaravtal enbart gäller mellan avtalsparterna. Avtalet gäller alltså inte gentemot maka/make eller arvingar. Oavsett vad du och dina kompanjoner avtalat om krävs äktenskapsförord och testamente som ett komplement för att trygga dig, familjen och företaget. 

Driva företag

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Har du en ny anställd på gång in i företaget? Vilka villkor har ni kommit överens om? Här kan man reglera ex. lön, pension, semester, dator och it-användning, sekretess och lojalitet. För att säkerställa för båda parter är det alltid nödvändigt med ett avtal mellan partnerna.

KONSULTAVTAL 

Under vilka förutsättningar sker konsultuppdrag, får konsulten ta med sig kunder, starta eget med samma affärsidé, vilken ersättning ska utgå och när, kan det bli tal om viten etc.

VD-avtal 

VD:n i ett företag omfattas inte av lagen om anställningskydd varför ett speciellt avtal kan behövas för att trygga och möjliggöra anställningen för en VD. 

IMG_9811