Företaget

Starta, Äga, Driva, Ägarskifte/Generationsskifte

Starta företag

Starta företag som kompanjoner

 

Bolagsordning 

Bolagsordningen gäller mot tredje man i motsats till ett aktieägaravtal som enbart gäller mellan avtalsparterna.

Även för en ensamföretagare kan det vara av stor betydelse att det finns ett välformulerat hembud vid ett plötsligt dödsfall eller vid en bodelning. 

Bolagsordningen behöver matchas med ex. hembud och förköpsklausul i aktieägaravtal. Bolagsordningen ska vara uppdaterad och informera tredje part om vilken verksamhet du driver.  

Vill du veta mer om Bolagsordning? Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Äga företag

 

AKTIEÄGARAVTAL 

Precis som vid andra samarbeten är det viktigt med gemensamma grundregler för verksamhetens fortlevnad.

Vad händer om en ägare bli sjuk, går bort eller skiljer sig? Vilket värde ska aktierna i bolaget värderas till om en part inte längre kan eller vill arbeta i bolaget? Många frågor och svar kan regleras i ett avtal mellan aktieägarna. Som alltid blir avtal mest rättvisande om de upprättas då samarbetet mellan parterna fungerar bra.

Vill du veta mer om Aktieägaravtal? Kontakta oss så berättar vi mer!

Driva företag

 

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Har du en ny anställd på gång in i företaget? Vilka villkor har ni kommit överens om? Här kan man reglera ex. lön, pension, semester, dator och it-användning, sekretess och lojalitet. För att säkerställa för båda parter är det alltid nödvändigt med ett avtal mellan partnerna.

Vill du veta mer om Anställningsavtal? Kontakta oss så berättar vi mer!

 

KONSULTAVTAL 

Under vilka förutsättningar sker konsultuppdrag, får konsulten ta med sig kunder, starta eget med samma affärsidé, vilken ersättning ska utgå och när, kan det bli tal om viten etc.

Vill du veta mer om Konsultavtal? Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Generationsskifte / Överlåta /Ägarskifte

Processledning, avtalsförfattande, köpehandlingar, gåvohandlingar, AVSIKTSFÖRKLARING / LETTER OF INTENT , beräkningar, Pm,  m.m.

 

Ägarskifte

Generationsskiften och ägarskiften är verkligen något som ligger oss varmt om hjärtat. Ofta innebär generationsskiftet en lång process för både nuvarande ägare och blivande ägare. processen handlar om en mängd olika frågeställningar som ofta påbörjas långt innan juristen eller generationsskiftesprocessledaren kommer in i bilden. Det kan handla allt från förväntningar, krav, relationer, livspussel, utbildning till juridik, ekonomi och möjligheter till lån.

Är det dags för nya ägare att ta över förtaget? Det finns en mängd olika orsaker till ett ägarskifte, det kan vara en ny generation som ska ta över, du har tröttnat, du vill skapa en förändring, du vill sälja till utomstående för att kunna göra annat i livet m.m. Oberoende av orsak behöver du som överlåtare ha koll på sin skattesituation vid en försäljning. En ägare av ett fåmans-AB har med lite planering och framförhållning goda skatterättsliga möjligheter.

Vill du veta mer om Ägarskifte? Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs även mer under FASTIGHETER och GENERATIONSSKIFTE .

 

AVSIKTSFÖRKLARING / LETTER OF INTENT 

Ibland tar det lite tid innan ett avtal, en överlåtelse, en ny partner är på plats men planerna och intentionerna finns där. Då kan det vara bara att upprätta ett intentionsavtal en så kallad avsiktsförklaring eller Letter of Intent för att samtliga parter ska känna sig trygga med att ta nästa steg mot ett slutmål.

Vill du veta mer om Avsiktsförklaring? Kontakta oss så berättar vi mer!