Företaget

Har du insikt kring din egen situation?

Starta företag

Äga/ Driva företag – Aktieägaravtal

Precis som vid andra samarbeten är det viktigt med gemensamma grundregler för verksamhetens fortlevnad.
Vad händer om en ägare bli sjuk, går bort eller skiljer sig? Vilket värde ska aktierna i bolaget värderas till om en part inte längre kan eller vill arbeta i bolaget? Många frågor och svar kan regleras i ett avtal mellan aktieägarna. Som alltid blir avtal mest rättvisande om de upprättas då samarbetet mellan parterna fungerar bra.
Vill du veta mer om Aktieägaravtal? Kontakta oss så berättar vi mer!

Generationsskifte / Överlåta /Ägarskifte

Processledning, avtalsförfattande m.m.

Generationsskiften och ägarskiften är verkligen något som ligger mig varmt om hjärtat. Ofta innebär generationsskiftet en lång process för både nuvarande ägare och blivande ägare. Det handlar om en mängd olika frågeställningar som ofta påbörjas långt innan juristen eller generationsskiftesprocessledaren kommer in i bilden. Det kan vara allt från förväntningar, krav, relationer, livspussel till utbildning, ekonomi och möjligheter till lån.