Fastigheten

Funderar du på att köpa en fastighet på egen hand eller tillsammans med någon?

Inför en av de största affärerna de flesta gör i sitt liv är det viktigt att känna till de lagar och regler som styr ett ägande. Det gäller allt från familjerättsliga lagar såsom sambolagen till skogsvårdslagen. Köper du en skogsfastighet eller annan näringsfastighet finns det en hel del lagar och regler att ta hänsyn till kring skötsel och ägande. Köper du en fastighet tillsammans med någon blir ni samägare och behöver styra upp ert ägande för att det ska fungera på lång sikt.

Äga fastighet

Generationsskifte / Överlåta / Sälja fastighet

Under tiden du äger din fastighet är det viktigt att optimera möjligheterna till avkastning. För att kunna göra det behöver du ha insikt i skatteregler, samäganderättsregler och ofta även upprätta en affärsplan. Affärsplanen avseende en skog är skogsbruksplanen som är mycket värdefull för ett långvarigt ekonomiskt hållbart ägande.

 

Lagfart

Vi hjälper dig att söka lagfart då du är ny ägare av en fastighet oavsett om du köpt, ärvt eller erhållit en fastighet i gåva.
Genom lagfart blir du registrerad ägare av en bostad och
Via hjälper också till med att söka om medlemskap hos en bostadsrättsförening och registrera ägarskap av andel i bostadsrättsförening, alltså registrera ägarskap av viss lägenhet, hos aktuell bostadsrättsförening.

Vill du veta mer om lagfart? Kontakta oss så berättar vi mer!

Köpekontrakt/avtal & köpebrev

En mäklare är inte alltid inblandad i en försäljning av en fastighet eller bostadsrätt. Oavsett detta måste både köpare och säljare för att trygga sin juridiska situation skriva köpekontrakt, köpebrev och ofta även en likvidavräkning.
Köpekontraktet skrivs då parterna överenskommer att köpet ska ske. I köpekontraktet reglera ex. vad som händer om ett fel eller skada skulle inträffa från kontraktsdag och fram till tillträdesdag. Här regleras också vilket objekt som ska överlåtas och när, vilken köpeskilling som ska utgå och vilka parterna är.
Köpebrevet skrivs då själva tillträdet sker och reglerar ofta enbart de delar som gör att köparen kan söka lagfart på fastigheten. Denna handling är en allmän handling som ligger till grund för lagfart.
Likvidavräkning kan förklaras som ett kvitto på vilka summor som redan har betalats, om det ska göras avdrag för eventuella skador som skett eller upptäckts under tiden mellan köpekontrakt och tillträde.

Vill du veta mer om köpekontrakt och vad just du behöver? Kontakta oss så berättar vi mer!

Fel i fastighet, Fel i bostadsrätt

Generationsskifte, Gåva av bostad, Köpa fastighet/brf ihop, Medlåntagaravtal, Samäganderättsavtal

Har det blivit fel då du köpte eller sålde din bostad? Det finns regler som gör att både köpare och säljare kan vara ansvariga för fel i en fastighet. Här är det Jordabalken som styr.

Gäller felet en bostadsrätt finns det ytterligare en part, bostadsrättsföreningen, som kan vara ansvarig för vissa fel. Här är det andra regler som gäller.

 

Privatfastighet

Att köpa en privatfastighet är en stor affär. Köper du själv behöver du få insikt i din egen ekonomiska situation för ett långsiktigt och tryggt ägande. Köper du tillsammans med någon behöver du upprätta juridiska dokument om ni går in med olika insats. Det räcker inte att stå på olika ägarandelar, ni behöver även upprätta juridiska avtal mellan er för att säkerställa att ägandeandelen tillfaller ägaren vid en separation eller dödsfall.

Näringsfastighet

Att köpa en näringsfastighet kan ske genom ett bolag, vanligtvis ett AB, eller genom dig som privatperson. Genom att du köper en näringsfastighet som privatperson är du också företagare och har antingen en enskild firma eller ett enkelt bolag. Med detta inträder möjligheter och rättigheter men också skyldigheter för dig som företagare.

Ofta ger det både överlåtare och övertagare bäst möjliga förutsättningar att inför en överlåtelse inom familjen se över alla möjligheter och variationer till överlåtelse i god tid inför ett ägarskifte. Planering och att vara ute i god tid är viktigt för att kunna möjliggöra bäst förutsättningar för ett långvarigt ägande. Överlåtaren har ofta rullande underskott som behöver användas, räntefördelningsunderlag som kan optimeras och eventuella återföringar som behöver beräknas eller skattas av. Om fastigheten består av skog kan det vara bra att räkna på om överlåtelsen ska ske som en gåva eller som ett köp för att få nya ingångsvärden och därmed också möjlighet till skogsavdrag m.m. vilket kan optimera ekonomin för den nya övertagaren.

Under tiden du äger din fastighet är det viktigt att optimera möjligheterna till avkastning. För att kunna göra det behöver du ha insikt i skatteregler, samäganderättsregler och ofta även upprätta en affärsplan. Affärsplanen avseende en skog är skogsbruksplanen som är mycket värdefull för ett långvarigt ekonomiskt hållbart ägande.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid en överlåtelse, både mjuka värden och hårda juridiska faktorer. 

Det är viktigt att diskutera frågor som vem som vill, kan och har möjlighet att överta fastigheten. Hur överlåtelsen kan påverka övriga familjemedlemmar och hur de som överlåter ska bo, leva och vilka förväntningar de har är också viktiga frågor att diskutera.

Juridiska och ekonomiska frågor kan handla om allt från när det är lämpligt att överlåta, vilka värden som ska överlåtas och på vilket sätt.

Hyresavtal

Ska du hyra ut din hyreslägenhet, bostadsrätt eller din fastighet behöver du ha koll på vilka regler som gäller i de olika fallen.
Till att börja med behöver du ha tillstånd från din hyresvärde och från bostadsrättsföreningen om du ska hyra ut hela din bostad. När du väl fått ett godkännande är det dags för hyresgäst och hyreskontrakt.
Ett hyreskontrakt kan ha regler för hyrestid, hyra, allmänna regler under tiden för boendet, vad som ingår i hyran m.m. Beroende på hur lång tid du ska hyra ut finns det regler som styr hur lång uppsägningstid vardera parten har. Det finns också regler om besittningsskydd, alltså om och hur det är möjligt att säga upp ett avtal efter en viss hyrestid.
Det finns regler som avgör hur mycket du får lov att ta i hyra och hur mycket tillägg du kan ta för ex. en möblerad lägenhet. Om du tar för mycket riskerar du att få betala tillbaka vissa belopp om det gäller uthyrning av en hyreslägenhet. Om det gäller en bostadsrätt kan du bli begränsad till att ta en viss hyra.
Det finns också flera skatteregler att ta hänsyn till. Ska du hyra ut bostaden privat har du möjlighet att göra stora avdrag i din deklaration. Hyr du ut flera objekt kan du behöva ta ställning till om uthyrningen sker i näringsverksamhet och beskattningen blir därmed en annan och du kan inte göra avdrag i din deklaration.

Vill du veta mer om hyresavtal? Kontakta oss så berättar vi mer!