Kontakta mig via mail sarah@mingert.se eller ring 070-234 77 70

Hör av dig för att

År 2006 tog jag min Juris kandidatexamen, Jur. kand. (Degree of Master of Laws, LL.M.) från Stockholms Universitet.

Sedan examen har mina huvudsakliga juridiska arbetsområden varit främst inom Ekonomisk familjerätt, Arvsrätt, Generationsskifte, Fastighetsrätt, Samäganderätt och Avtalsrätt.

Under många år har jag funderat på att starta en egen juridisk byrå och flera gånger varit i startgroparna för att Jag har arbetat på en mindre advokatbyrå, Skatteverket, LRF Konsult Juridiska Byrån, Nordea Private Banking, Familjens Jurist och nu senast har jag startat egen juridisk byrå, Juridik Sarah Mingert eller JSM för de som tycker att namnet är för långt.

Relationen med kunden är mycket viktig för mig. Jag är mån om att säkerställa att kunden får del av och kan ta till sig den svåra och krångliga juridiken på ett enkelt sätt. Det är viktigt för att kunden ska förstå och kunna fatta egna beslut i juridiska frågor. Jag vill skapa trygghet för såväl den enskilda personen, dennes familj samt eventuella företag som ägs inom familjen.

För att kunna skapa en hållbar, trygg och korrekt lösning som passar för just den enskilde och dennes situation räcker det i de allra flesta fall inte med att fylla i en digital mall, de flesta behöver personligt anpassad rådgivning med handlingar som anpassas för just den enskildes situation. För att trygga hela kundens privata situation behöver en ekonomisk genomgång ske samt en genomsyn av försäkringar och pensioner. Ofta tar en sådan genomgång en timme och efter detta upprättas de avtal kunden behöver. Ibland är det så att inte några avtal behöver upprättas.

Juridiken ska vara proaktiv och förhindra eventuella framtida tvister i största möjliga mån. Ofta lönar det sig att lägga en liten peng idag för att undvika att hamna i en kostsam tvist längre fram.

Kontakta mig via mail sarah@mingert.se eller ring mig 070-234 77 70.